Bipolar lidelse

Bipolar lidelse eller manisk-depressiv lidelse (også kalt bipolar affektiv lidelse) er e psykiatrisk diagnose som beskriver en gruppe stemningslidelser preget av tilstedeværelsen av en eller flere episoder med unormalt forhøyet energinivå og stemningsleie, og en eller flere depressive episoder. Det opphøyde stemningsleiet blir ka mani, eller hypomani hvis tilstanden er noe mildere.

Personer som opplever maniske episoder, opplever ofte også depressive episoder eller symptomer, eller blandede episoder der både maniske og depressive symptomer er tilstede samtidig. Episodene er vanligvis adskilt fra hverandre av perioder med «normalt» stemningsleie, men hos noen individer kan mani og depresjon raskt alternere, kjent som «rapid cycling». Ekstreme, maniske episoder kan noen ganger lede til psykotiske symptomer som vrangforestillinger og hallusinasjoner. Lidelsen er delt inn i bipolar type I, bipolar type II, cyklotymi og andre typer, basert på hvor alvorlig den maniske eller depressive episoden er og hvordan den kommer til uttrykk. Lidelsenes variasjonsbredde benevnes ofte som «det bipolare spektrum». (Kilde: wikipedia,bipolar lidelse)

 • Bipolar spektrum-lidelse omfatter også personer som har tilbakevendende depresjoner og ofte mye uro. Man kan ha en blanding av mani og depresjon samtidig. Tilstanden likner på bipolar II. Bipolar spektrum-lidelser er i dag ikke tatt inn i de offisielle diagnosehåndbøkene fra Verdens helse organisasjon, men kan bli det.
 • Unipolar lidelse: har depresjonen felles med de andre bipolare lidelsene, men man har ikke maniske perioder.

 

Symptomer
Ved de bipolare lidelsene er det store individuelle forskjeller. Som ved alle andre psykiske lidelser varierer symptomer og måter lidelsen gjør seg gjeldende på. Noen kan ha hyppige oppstemte perioder, med en påfølgende nedstemt periode. Andre kan ha lange perioder med nedstemthet som avløses av uventet oppstemt periode.           

Symptomene på bipolar lidelse kan i mange tilfeller minne om symptomene på depresjon. Hvis legen ikke stiller de riktige spørsmålene, kan personer med bipolar lidelse feilaktig få stilt diagnosen depresjon. Bipolar lidelse kan også forveksles med ADHD.

Karakteristiske symptomer i sykdommens forskjellige faser: 

Manisk fase:
 • stor selvtillit, mange planer
 • Høyt aktivitetsnivå
 • Hurtig tankevirksomhet
 • Snakker fort
 • Sover lite
 • Ukritiskhet, endret dømmekraft

Disse symptomene representerer en endring fra den måten personen er på til vanlig.

Intensiteten i symptomene og varigheten kan være svært varierende. Lettere oppstemte faser (hypomanier) varer vanligvis bare noen få dager, mens egentlige manier, hvor pasienten også kan ha psykotiske symptomer, har en varigheten som gjerne strekker seg over flere måneder ubehandlet. Ved kraftige manier hender det at man får enormt pågangsmot og optimisme, og setter i gang store prosjekter som kan sette formue, familie og jobb på spill.

Depressiv fase:
 • Tristhet
 • Lite eller ingen glede i hverdagen
 • Trøtthet, redusert energi og tiltakslyst
 • Konsentrasjonsvansker, vanskelig å ta beslutninger
 • Svekket matlyst, eller trang til å spise mye, særlig søtsaker
 • Sover lite eller mye
 • Skyldfølelse
 • Angst
 • Tanker om døden eller selvmordstanker

Noen pasienter kan endre måten å tenke på i en slik grad at de mister evnen til å vurdere seg selv og omgivelsene realistisk og altså fungerer psykotisk. Varigheten kan være fra dager/uker og til måneder/år.

Spesielt sårbar når depresjonen snur
Personer med bipolar lidelse er spesielt sårbare i perioder når depresjonen snur, når en får mer energi og begynner å bli bedre. En annen sårbar periode er når man i depresjonen tar inn over seg hva man gjorde i forrige maniske periode. Anklagene mot en selv kan for mange være vanskelig å leve med og en del kan få selvmordstanker. 

Hva skyldes bipolar lidelse?
Biologiske faktorer antas å være den viktigste årsaken til bipolar sykdom. Det er usikkert hva som er den primære funksjonsforstyrrelsen, men det ka se ut som om det dreier seg om forstyrrelser i reguleringen av biologiske rytmer.

Arvelige faktorer av vesentlig betydning, men det er ikke noen enkel arvegang. Om man blir syk avhenger også av livshendelser og andre påvirkninger man utsettes for. Utløsende faktorer finnes ofte ved de første sykdomsepisodene, mens det etter hvert ser ut som symptomene kan komme tilbake uten noen tydelig årsak. (Kilde: Rådet for psykisk helse)

For 1 1/2 år siden startet jeg med stemningsstabiliserende (lamictal) medisiner,etter å ha trappet ned på antidepressiva fordi den gjorde meg i en enda verre forfatning enn jeg allerede var i før jeg begynte på dem. I samtale med min behandler og overlegen på psyk.pol. der jeg i dag går i behandling så diskuterte vi dette med mine humørsvingninger,virkningene antidepressiva ga meg,nedtrappingen på dem,og oppstart ved lamictal. Overlegen mente at utifra det jeg fortalte,hvordan jeg opplevde svingningene i humøret,og atferd utifra humøret,at jeg var bipolar. Jeg hadde vært inne på tanken,men egentlig aldri lagt noe mer i det. For meg handlet det kun om depresjon. Jeg er fortsatt usikker på om denne diagnosen stemmer på meg,samtidig som jeg kjenner meg igjen i mye om det som står om bipolar. «Personer som har fått diagnosen bipolar lidelse vil ofte slå opp på internett eller gå i bokhandelern for å finne mer informasjon. De vil imidlertid lett kunne føle seg forvirret og lure på om psykiateren virkelig har funnet fram til rett diagnose. Dette fordi bipolar lidelse er svært sammensatt og varierende,noe man ikke alltid fanger opp i litteraturen» (Kilde: NettDoktor.no) Nesten så jeg måtte le litt da jeg kom over denne siden og leste dette her…

I dag fikk jeg ut et skriv jeg hadde bedt behandleren min om,fordi jeg trengte det i en søknad. Hovedsaklig trengte jeg det i forbindelse med bulimi diagnosen,men også de andre diagnosene var satt opp. Da jeg først kom inn under psykiatrien,fikk jeg satt «uspesifisert personlighetsfortsyrrelse»,så den var jo grei. Tidligere en gang har jeg spurt behandleren min om diagnosen bipolar var satt på meg,eller om det kun ble med at vi pratet om det den gangen jeg ble satt på lamictal. Han sa at vi hadde pratet om det,og at overlegen mente at jeg kom inn under den diagnose. Da jeg skulle på vurderingsoppholdet mitt på Modum,så hadde det blitt sendt over en journal om sykdomshistorien min,og bipolar stod plutselig på papiret. Jeg satt der i grunnen som et lite spørsmålstegn,og fortalte behandleren jeg hadde på Modum og hvordan vi kom inn på den diagnosen i behandlingen min. Vi pratet i grunnen ikke så mye om det. Da jeg fikk epikrisen fra vurderingsoppholdet på Modum tilsendt,så stod fortsatt diagnose bipolar der. I brevet jeg fikk av behandleren min i dag,stod også diagnosen der. Så da står den faktisk oppført som en diagnose på meg,til tross for at jeg ikke har blitt utredet for det på annen måte enn litt prat om det i timene,+ at jeg står på medisiner for bipolar. Når jeg ser tilbake på årene som har gått,på hvordan humørsvingningene til tider har slått meg helt ut,spesielt i depressiv retning,og ikke minst de ulike destruktive atferdsmønstrene mine,så lurer jeg på om det kanskje likevel kan stemme at jeg faller inn under den diagnosen. Ikke at det spiller så fordømt nøye om jeg har den eller ikke,men klart,når jeg har den på papiret,så er det hvertfall greit å vite det liksom. Og sånn med tanke på behandling er det også på sin plass å ha en diagnose,sånn at jeg får riktig behandling. Nå står jeg riktignok allerede på riktig medisiner. Samtidig har jeg jo da gått i behandling hos min behandler i snart 2 år og fått masse kognitiv behandling. Noe har det vel funket,jeg er hvertfall mer stabil nå enn for 1 1/2 år siden.

Lamictal (lamotrigin) ved bipolar lidelse:

Lamictal brukes ved forebygging av depressive episoder hos pasienter med bipolar lidelse1. Lamictal har god effekt ved tilbakevendende depresjoner2, og i motsetning til mange andre medikamenter som brukes ved bipolar lidelse, gir ikke Lamictal vektforandring eller metabolske forandringer8. De vanligste bivirkninger sett ved bruk av Lamictal, er hodepine og hudutslett1

(Lamictal ved epilepsi

Lamictal er et førstevalg for kvinner og eldre med epilepsi. Medisinen har god effekt ved riktig dose, den har god effekt på depresjon og den gir ikke hormonforandringer og osteoporose.Begynn med startpakning med tabletter 1 gang daglig.)

Behandling ved bipolar lidelse:

Medikamenter,mest vanlig er lithium og lamictal,men også gehapentin,topimax og rivotril er i bruk. I senere tid har også antipsykotiske medisiner som risperdal og zyprexa også vist seg å være virksomme stemningsstabilisatorer. Ved siden av medikamenter,gjelder behandling som psykoterapi,sosial tilpasning og ferdigheter. (Kilde: NettDoktor.no)

Jaja,kanskje jeg får et enda mer stabilitet i humøret nå som jeg snart skal legges inn ved Modum og få en mer intensiv behandling der. Der skal jeg riktignok ikke behandles for bipolar,men det vil gå på mye av den samme type behandling som jeg trenger ved bipolar også. Medisiner og kognitiv behandling. Maybe there is hope for me…

 

 

 

 

 

26 tanker på “Bipolar lidelse

 1. Rart hvordan noen «slenger» ut diagnoser mens andre må stå på rettighetene sine lenge og be om utredning. (Jeg sier absolutt ikke at det er feil at du har fått bipolar som diagnose, men de kunne jo tatt seg bryet ved å utrede ytterligere OG å informere deg mer om hva du kan gjøre selv for å leve best med diagnosen)

  Lamictal ja… Nevrologen min kalte det for «win win» når jeg fikk det for epilepsien.

  • Ja,trenger man en diagnose,så kan man kanskje kommer her…høhø.Neida,aner ikke om det er vanlig at de gjør det sånn da,men en måte de setter diagnosen bipola på er ved at pasienten forteller hvordan h*n har det (kan leses på Nettdoktor.no) Lamictal er fin den,men den hadde ikke trengt å smake solbær,KVALMT.

 2. Jeg går også på Lamictal, og det er en av de få medisinene jeg har vært fornøyd med av alt jeg har vært på.

  Husker også at behandleren min her oppe satte meg på et gruppeterapi-program for borderline/bipolar selv om jeg aldri hadde fått diagnosen, og fremdeles ikke har fått den. Teite saker..

 3. Diagnoser er noen snodige greier.. På den ene siden har det jo ikke SÅ mye å si hva det heter det man har, men på den andre siden så kan det jo være superviktig, ihvertfall for behandlere, og tildels også for man selv… Jeg synes det er rart at jeg ikke har fått diagnosen bipolar, jeg fikk det som tentativ diagnose for ti år siden, så ble det avfeid av senere psykologer. Men jeg har jo diagnosen depresjon, og det står og at jeg har tendens til bipolaritet, så jeg fatter ikke hvorfor jeg ikke har fått diagnosen bipolar. Jeg føler meg manisk-depressiv, jafall at jeg har tendensen, og på sett og vis hadde det kanskje vært en lettelse å få det bekreftet.

  Synes det høres ut som at du er på god vei fremover, med sakte, stødige skritt. Håper Modum blir en forlengelse av dette!

 4. … jeg kjenner meg bare litt igjen, på en måte. Det står ikke at jeg har bipolar lidelse, men det står samtidig der med et spørsmålstegn. Og jeg har uten noen utredning også fått medisiner mot det. Synes i grunn det er veldig rart, og som deg å ikke få noen informasjon om det eller noen utredning å grunne det på. Men så blir jo medisiner utskrevet av andre grunner enn bare dem det er vanligst å få dem for. Men du kan vel kreve å få en skikkelig utredning på det, for det er jo liet å bli feilbehandlet og evt. feilmedisinert.

  • Medisinen føles hvertfall veldig riktig for meg,for jeg har blitt mye bedre av den,i frohld til hvordan jeg ble med antidepressiva…den ble jeg uberdepressiv av…

 5. Så lenge diagnoser hjelper pasienten på noe vis. Jeg har et elsk/hat-forhold til dem: De kan gjøre både meg og andre både blind og synlig. .

 6. Kanskje jeg skal spøre om jeg kan få Lamictal om jeg absolutt må ha noen tabletter 😉
  Håper du får hjelp på Modum. *klem* ❤

  • Det synes jeg du skal gjøre. Du må uansett bruke lang tid for å trappe opp på den,de skal hvertfall ta 7 uker før man skal måle om man er på riktig dose. Dette for å unngå utseltt som er den virkningen de vil unngå. Jeg har ikke opplevd bivirkninger av dem,annet enn kvalmen i det jeg tar dem,fordi de smaker solbær,haha.
   Thank you ❤

 7. Jeg fikk diagnosen Bipolar I i 2008, og går på blant annet Lithium. Men tross dette, er jeg høyt oppe as we speak. Jeg har prøvd så mange medikamenter nå. Er blitt min egen Felleskatalog. Sliten!

  Jeg håper du står sterkere mot sykdommen etter oppholdet på Modum; at det hjelper litt 🙂 Lykke til ^^

 8. Jeg finner det rart hvor lette det egentlig er å få en diagnose. Jeg har selv fått diagnosen bipolar og det via et spørreskjema (!!!) hos psykiateren min Jepp.
  Jeg er per i dag 100% medisinfri og har vært det i over 3 år og i den alnledning tar jeg meg friheten til å stille sp.mål ved diagnosen min. For det har seg slik at i følge enkelt personer i helsevesenet skal ikke det gå an med mine diagnoser (har oxo diagnosen Post-traumatisk-stresslidelse så den er jo grei nok med tanke på barndoms traumer). Men uansett ble jeg av helsvesenet fort dømt til et liv i psykiatrien med tileggs beskjeden: «Beklager, men du må nok gå på medisiner livet ut». Wtf?! Da må jeg jo være et medisinsk mirakel jeg da? Her lever jeg et stabilt liv UTEN medisiner og har til og med jobbet et halvt år selv i psykiatrien (!!)

  Sorry, jeg blir bare så utrolig engasjert når det er snakk om psykofarma-medikamenter for jeg vet at mange mennesker blir medisinert helt unødvendig. Men mange har oxo god effekt både av medisiner og diagnoser, men da med forbehold av at det faktisk stemmer. Det er altfor lett å bli diagnosert i dag synes jeg.
  Håper det funker for deg Laila:)
  Lykke til ❤

 9. Utrolig hvor lett det er å få diagnoser…noen ord her å der så er den plutselig et faktum…. men men, så lenge man kjenner seg igjen iden, og føler det er rett så er det jo greit.
  Men det burde ikke være såååå lettvindt altså.
  jeg oppdaget plutelig at jeg har 3 diagnoser nå, hehe…. å egentlig så går alle ut på det samme, bare mere å mere alvorlig etter som de har forsket i hodet mitt haha
  men jeg vet jo at alt stemmer, så det er jo greit, har også fått en nøye utredning oppe i Tromsø nå sist jeg var der….det var egentlig veldig godt, for da ble det virkelig gjort skikkelig, tok egentlig flere dager med den utredningen, nøye oppfølging i avdelingen og masse prat å spørsmål.
  Jeg er fornøyd med det, men hadde holdt med den siste diagnosen, den inneholder jo allt det de to første har også……. så det ser veldig voldsomt ut på papiret… men kanskje det er voldsomt…ikke vet jeg, jeg bare lever med dette.

  • Det er jo greit når man kan kjenne seg igjen i det minste da..godt at du fikk en skikkelig utredning på det da hvertfall,da kan du hvertfall være sikker 🙂

 10. Det er litt skummelt det der med diagnoser synes jeg… De bare plutselig dukker opp! Har selv opplevd å ikke vite at jeg er i utredning f.eks, men må legge til at da jeg fikk PTSD var jeg ganske ung (tror ikke jeg visste hva utredning var en gang) og da jeg fikk dissosiativ lidelse var jeg innlagt og såpass dårlig at jeg knapt visste at jeg hadde bena på jorden..
  Men synes det er ubehagelig alt det der, det er tydelig at mange behandlere mener det kan påvirke pasienten negativt å vite for mye om diagnosen sin. Jeg for eks har nå hatt dissosiativ lidelse i halvannet år og vet fortsatt ikke hvordan jeg skal forklare den «sykdommen» hvis noen spør. Derfor snakker jeg ikke om den så ofte heller.. Hehe.

  • Ja,har lest at de ikke alltid vil at pasienter nødvendigvis skal få vite diagnosene sine,siden de fort kan bli opphengt i dem,men ja,greit å få litt info da,sånn at man ikke får sjokk når man en dag kanskje oppdager at det står ting i journalen som man ikke ante noe om engang…

 11. Det med diagnoser skremmer meg, for min del som sliter er det ok å få en diagnose som jeg kjenner stemmer og som gjør at jeg forstår hvorfor jeg har de ting jeg har, jeg vet jo gjennom opplevelse, men det å lese om diagnosen og kjenne seg igjen er en god følelse, gir mer forståelse og håp.
  Men så har du feildiagnostisering, litt sånn vi slenger det her for vi vet ikke, og en diagnose følger deg jo for resten av livet.. Men hvis du da er en så og si frisk person med en liten smell, du er innom psykiatrien, og de vet ikke egentlig noen diagnose så de gir personlighetsforstyrrelse, angst og depresjon, eller en av de, og den diagnosen har de for resten av livet ofte. Så hvis personen brekker benet, skriver ofte legen i henvisning på tidligere sykdommer om tidligere diagnoser, som blir skrevet inn i journal på sykehus og skrives på hver eneste gang de er innom for fysiske sykdommer, da blir den diagnosen alltid skrevet… Jeg skjønner meg ikke helt på det når det ikke er relevant til behandling eller er en viktig informasjon som de er nødt å ha om pasienten.. Så diagnoser er noe som skremmer meg veldig, spesielt hvis jeg blir helt frisk, vil det da forfølge meg i systemet og aldri gi meg fri….

  • Ja,jeg synes det er dumt at det er sånn at de skal ta det med i alle sammenhenger,uansett om man f.eks brekker foten..hva pokker har da de fleste diagnoser med det å gjøre?? Jeg skjønner at det er relavant der det kanskje er sammenheng,men i andre sammenhenger…hallo?? Ikke ale som akter å ha en diagnose resten av livet heller for den saks skyld,og ja,er man fri,så vil man være fri..

 12. Så rart at den plutselig bare var på papiret og at du ikke har fått noen utrededels av diagnosen, hem. akkurat som når jeg dro igjen fra avdelingen nå så stod det at jeg var henvist på grunn av tvangstanker og spiseforstyrrelser, men jeg hadde ikke tvangstanker som diagnose før (hem.. når da..) Sender den stor klem til deg vennen! Og, så fint at du har skrevet litt om diagnosen, det var veldig nyttig for min del ❤

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s